MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvan: SEGAH MÜZİK EĞİTİM KURSU
Adres: Semerciler Mahallesi Postane Sokak Yener İşhanı Kat:3 Daire:96-100 
Adapazarı / SAKARYA
Telefon: 505 868 74 49
Email: info@segahmuzik.com.tr
Mersis No: 46 504 450 700 0016

1.2. ALICI

Ad Soyad/Ünvan: {{ customer.name }}
Adres: {{ billing_address.street }} {{ billing_address.city }}
Telefon: {{ billing_address.phone }}
Email: {{ customer.email }}

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.segahmuzik.com.trinternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME, TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme konusu Ürün'e/Ürünler'e; Ürün'ün/Ürünler'in satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ürün Cinsi/Türü:
{% for line in line_items %}{{ line.quantity }}x {{line.title }} (sku: {{ line.sku }}) {% endfor %}
Ürün Miktarı (adet): {{ total_price|money }}
Satış Fiyatı (KDV dahil): {{ total_price|money }}
Kargo Ücreti: Ücretsiz
Toplam: {{ total_price|money }}
Ödeme Şekli ve Planı: {{ gateway }}
Teslimat Adresi: {{ shipping_address.street }} {{ shipping_address.city }}
Fatura Adresi: {{ billing_address.street }} {{ billing_address.city }}

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri ve genel hükümleri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve www.segahmuzik.com.trinternet sitesinde gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 - Kargo firmasının, ürünün ALICI'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, ALICI'nın ülkesinin uyguladığı gümrük işlemleri, vergiler veya ek ödemelerden sorumlu tutulamaz.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya iptal edilir ise, SATICI ürünün tesliminden yükümlü değildir.

4.6 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, 10 iş günü içinde ALICI'ya ödediği şekilde iade edilir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

SATICI, ALICI'nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'nın destek@segahmuzik.com.tremail adresine bildirimde bulunulması, ürünün kullanılmamış olması, eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmiş olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI'ya teslim edilen fatura aslının iadesi zorunludur. Ürün ve belgelerin ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde ürün bedeli ALICI'ya ek bir masraf yükletilmeksizin iade edilir.

Bedel iadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerle gecikme olması halinde, bu gecikmeden Satıcı sorumlu tutulmaz.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

Müşteri’nin temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Müşteri’nin temerrüdünün Satıcı'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde Müşteri herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerler uyarınca Müşteri’nin yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 - YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini saglayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: SEGAH MÜZİK EĞİTİM KURSU
ALICI: {{ customer.name }}
TARİH: {{ date | date: "%b %d %I:%M%p" }}